background
Web | Elektronická přihláška | Uživatel Přihlásit se

Závazná přihláška

na Letní tábor v Rabštejně nad Střelou 2021

Přihlašuji své dítě:

Jméno
Příjmení
Ulice
Popisné číslo
Orientační číslo
Město
PSČ
Datum narození (rok-měsíc-den)
Zdravotní pojištovna
Turnus
Doprava
Odpovědný zástupce
Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail

Prohlášení:

Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že mé dítě bude informováno o přísném zákazu požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora. V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora, na základě rozhodnutí vedení tábora, z tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka veškeré náklady s ukončením jeho pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku.

Dále prohlašuji, že jsou mi známy dispozice provozovatele tábora k nástupu dítěte do tábora a návratu z tábora a vzal(a) jsem na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře nejsou z důvodů výchovných a zdravotních povoleny.

Nemám výhrady k použití fotografií pořízených při akci k propagačním účelům organizace.

bottom